Loading…

Liz Coleman:
Призивът на Лиз Коулман за преосмисляне на либералното образование по изкуствата

TED2009 · 18:38 · Filmed Feb 2009

Президентът на "Бенингтън" Лиз Коулман отправя призив за радикална реформа във висшето образование. Като отхвърля тенденцията да се тласкат студентите към все по-тесни области за изучаване, тя предлага едно наистина междудисциплинарно образование, което комбинира динамично всички области на обучение с цел работа по огромните проблеми на днешното време.

College president
Liz Coleman radically remade Bennington College in the mid-1990s, in pursuit of a new vision: higher education as a performing art. Full bio