Loading…

Sebastian Wernicke:
Սուտը, նենգ սուտը և վիճակագրությունը (TED ելույթների մասին)

TED2010 · 05:59 · Filmed Feb 2010
1,984,275 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Իր փայլուն և հեգնական վերլուծության մեջ Սեբաստիան Վերնիկեն վիճակագրական վերլուծության գործիքները կիրառում է TED ելույթների վրա, որպեսզի դուրս բերի «օպտիմալ TED ելույթի» չափանիշները` հիմնված TED կայքի օգտագործողների գնահատականների վրա: Ինչպե՞ս կգնահատեիք այն` «Շլացուցի՞չ», «Ոչ համոզի՞չ», թե՞ ուղղակի «Ծիծաղելի՞»:

Statistics whiz
After making a splash in the field of bioinformatics, Sebastian Wernicke moved on to the corporate sphere, where he motivates and manages multidimensional projects. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

276 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.