Laurie Santos

Laurie Santos: Una economia de micos tan irracional com la nostra

19:45 •
Filmed Jan 2010 at TEDGlobal 2010
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.1M views

Laurie Santos cerca les arrels de la irracionalitat humana observant com els nostres cosins primats prenen decisions. Un seguit intel·ligent d'experiments en "mico-economia" demostra que algunes de les decisions ximples que prenem els humans, també les prenen els micos.

Laurie Santos
/ Cognitive psychologist

Laurie Santos studies primate psychology and monkeynomics — testing problems in human psychology on primates, who (not so surprisingly) have many of the same predictable irrationalities we do.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from