Loading…

Kiran Sethi:
Կիրան Բիր Սեթին սովորեցնում է երեխաներին պատասխանատվություն վերցնել:

TEDIndia 2009 · 9:32 · Filmed Nov 2009
Watch next...
Jose Antonio Abreu: The El Sistema music revolution
arrow
1,308,052 Total views

Կիրան Բիր Սեթին ցույց է տալիս, թե ինչպես է Հնդկաստանի նորարական Րիվերսայդ դպրոցը երեխաներին տալիս իրենց կյանքի ամենակարևոր դասը <>: Դիտեք, թե ինչպես են աշակերտներն իրենց ուսերին վերցնում տեղական մի շարք խնդիրների լուծման հարցը, առաջնորդում մյուս երիտասարդներին և նույնիսկ սովորեցնում իրենց ծնողներին:

Educator
The founder of the Riverside School in Ahmedabad, Kiran Sethi has launched an initiative to make our cities more child-friendly. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

275 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.