Loading…

Kim Gorgens:
Kim Gorgens: Bảo vệ não khỏi chấn động.

TEDxDU 2010 · 9:21 · Filmed May 2010

Nhà tâm lý - thần kinh học Kim Gordens miêu tả tình huống giúp chúng ta bảo vệ bộ não khỏi nguy cơ chấn động tốt hơn- từ đó nêu lên sự bắt buộc của việc đội nón bảo hiểm cho trẻ em.

Neuropsychologist
Kim Gorgens studies the brain's response to injury — and advocates that we mind our (gray) matter. Full bio