Loading…

Ken Robinson:
Քեն Ռոբինսոնն ասում է, որ դպրոցները սպանում են ստեղծագործական միտքը:

TED2006 · 19:24 · Filmed Feb 2006
Watch next...
Ken Robinson: Bring on the learning revolution!
arrow
39,287,540 Total views

Պարոն Քեն Ռոբինսոնը հետաքրքիր և խորիմաստ ճառով ապացուցում է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել կրթական համակարգ, որը կնպաստի ստեղծագործական մտքի զարգացմանը /եւ ոչ թե անտեսելուն/ :

Author/educator
Creativity expert Sir Ken Robinson challenges the way we're educating our children. He champions a radical rethink of our school systems, to cultivate creativity and acknowledge multiple types of intelligence. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

4307 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.