Loading…

Kamal Meattle:
Քամալ Միթլը պատմում է ինչպես թարմ օդ «աճեցնել»

TED2009 · 4:04 · Filmed Feb 2009
Watch next...
Janine Benyus: Biomimicry's surprising lessons from nature's engineers
arrow
2,598,773 Total views

Հետազոտող Քամալ Միթլը ներկայացնում է, թե ինչպես երեք սենյակային բույսերի համադրության շնորհիվ կարելի է զգալիորեն բարելավել սենյակային օդի մաքրությունը, աճեցնելով նրանց տան եւ աշխատասենյակի տարբեր հատվածներում:

Business owner and activist
With its air-filtering plants and sustainable architecture, Kamal Meattle's office park in New Delhi is a model of green business. Meattle himself is a longtime activist for cleaning up India's air. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

209 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.