Loading…

Julian Treasure:
Julian Treasure: 5 paraan sa mas mahusay ng pakikinig

TEDGlobal 2011 · 7:50 · Filmed Jul 2011

Sa mas umiingay na mundo, sabi ng eksperto sa tunog na si Julian Treasure, "Nawawala ang ating pakikinig." Sa maikli at kawili-wiling talumpating ito, may 5 paraang ituturo si Treasure upang matuto tayong hasain ang ating pakikinig — sa ibang tao at sa mundong ginagalawan.

Sound consultant
Julian Treasure studies sound and advises businesses on how best to use it. Full bio