Return to the talk Watch the talk

Subtitles and Transcript

Select language

Translated by Suzana Barić
Reviewed by Senzos Osijek

0:12 (Glazba)

0:22 ♪ Ti, s tužnim očima ♪ ♪ Nemoj se obeshrabriti ♪ ♪ O, shvaćam ♪ ♪ Teško je naći hrabrosti ♪

0:35 ♪ U svijetu punom ljudi ♪

0:37 ♪ Možeš zaboraviti na sve ♪

0:40 ♪ A od tame u sebi ♪

0:43 ♪ Možeš se osjećati tako malim ♪

0:45 ♪ Ali ja vidim tvoje prave boje ♪

0:48 ♪ Prodiru iz tebe ♪

0:50 ♪ Vidim tvoje prave boje ♪

0:54 ♪ I zato te volim ♪

0:57 ♪ Zato se ne boj pokazati im ♪

1:02 ♪ Svoje prave boje ♪

1:05 ♪ Prave boje su prekrasne ♪

1:12 ♪ Poput duge ♪

1:22 ♪ Nasmiješi se ♪

1:26 ♪ Ne budi tužan ♪ ♪ Ne sjećam se ♪

1:31 ♪ Kad sam zadnji put vidio kako se smiješ ♪

1:33 ♪ Ako te ovaj svijet izluđuje ♪

1:36 ♪ I ako ti je dosta svega ♪

1:38 ♪ Nazovi me ♪

1:41 ♪ Jer znaš da bit ću tu ♪

1:43 ♪ I vidjet ću tvoje prave boje ♪

1:46 ♪ Prodiru iz tebe ♪

1:48 ♪ Vidim tvoje prave boje ♪

1:51 ♪ I zato te volim ♪

1:54 ♪ Zato se ne boj pokazati im ♪

1:59 ♪ Svoje prave boje ♪

2:02 ♪ Prave boje su prekrasne ♪

2:09 ♪ Poput duge ♪

2:29 ♪ Ako te ovaj svijet izluđuje ♪

2:31 ♪ I ako ti je dosta svega ♪

2:33 ♪ Nazovi me ♪

2:36 ♪ Jer znaš da bit ću tu ♪

2:37 ♪ I vidjet ću tvoje prave boje ♪

2:41 ♪ Prodiru iz tebe ♪

2:43 ♪ Vidim tvoje prave boje ♪

2:46 ♪ I zato te volim ♪

2:48 ♪ Zato se ne boj pokazati im ♪

2:54 ♪ Svoje prave boje ♪

2:56 ♪ Prave boje su prekrasne ♪

3:02 ♪ Poput duge ♪

3:12 ♪ Zato se ne boj pokazati im ♪

3:17 ♪ Prave boje ♪

3:20 ♪ Prave boje ♪

3:22 ♪ Prave boje ♪ ♪ Prave boje su prekrasne ♪

3:32 ♪ Poput duge ♪ (Pljesak)