Return to the talk Return to talk

Subtitles and Transcript

Select language

Translated by Suzana Barić
Reviewed by Senzos Osijek

00:12 (Glazba)

00:22 ♪ Ti, s tužnim očima ♪ ♪ Nemoj se obeshrabriti ♪ ♪ O, shvaćam ♪ ♪ Teško je naći hrabrosti ♪

00:35 ♪ U svijetu punom ljudi ♪

00:37 ♪ Možeš zaboraviti na sve ♪

00:40 ♪ A od tame u sebi ♪

00:43 ♪ Možeš se osjećati tako malim ♪

00:45 ♪ Ali ja vidim tvoje prave boje ♪

00:48 ♪ Prodiru iz tebe ♪

00:50 ♪ Vidim tvoje prave boje ♪

00:54 ♪ I zato te volim ♪

00:57 ♪ Zato se ne boj pokazati im ♪

01:02 ♪ Svoje prave boje ♪

01:05 ♪ Prave boje su prekrasne ♪

01:12 ♪ Poput duge ♪

01:22 ♪ Nasmiješi se ♪

01:26 ♪ Ne budi tužan ♪ ♪ Ne sjećam se ♪

01:31 ♪ Kad sam zadnji put vidio kako se smiješ ♪

01:33 ♪ Ako te ovaj svijet izluđuje ♪

01:36 ♪ I ako ti je dosta svega ♪

01:38 ♪ Nazovi me ♪

01:41 ♪ Jer znaš da bit ću tu ♪

01:43 ♪ I vidjet ću tvoje prave boje ♪

01:46 ♪ Prodiru iz tebe ♪

01:48 ♪ Vidim tvoje prave boje ♪

01:51 ♪ I zato te volim ♪

01:54 ♪ Zato se ne boj pokazati im ♪

01:59 ♪ Svoje prave boje ♪

02:02 ♪ Prave boje su prekrasne ♪

02:09 ♪ Poput duge ♪

02:29 ♪ Ako te ovaj svijet izluđuje ♪

02:31 ♪ I ako ti je dosta svega ♪

02:33 ♪ Nazovi me ♪

02:36 ♪ Jer znaš da bit ću tu ♪

02:37 ♪ I vidjet ću tvoje prave boje ♪

02:41 ♪ Prodiru iz tebe ♪

02:43 ♪ Vidim tvoje prave boje ♪

02:46 ♪ I zato te volim ♪

02:48 ♪ Zato se ne boj pokazati im ♪

02:54 ♪ Svoje prave boje ♪

02:56 ♪ Prave boje su prekrasne ♪

03:02 ♪ Poput duge ♪

03:12 ♪ Zato se ne boj pokazati im ♪

03:17 ♪ Prave boje ♪

03:20 ♪ Prave boje ♪

03:22 ♪ Prave boje ♪ ♪ Prave boje su prekrasne ♪

03:32 ♪ Poput duge ♪ (Pljesak)