Return to the talk Return to talk

Subtitles and Transcript

Select language

Translated by Darina Stoyanova
Reviewed by Anton Hikov

00:12 (Музика)

00:22 ♪ Ти с тъжните очи ♪ ♪ не се обезсърчавай ♪ ♪ О, разбирам, че ♪ ♪ е трудно да имаш смелост ♪

00:35 ♪ в един свят, пълен с хора ♪

00:37 ♪ Можеш да загубиш представа за всичко ♪

00:40 ♪ и тъмнината вътре в теб ♪

00:43 ♪ може да те кара да се чувстваш малка ♪

00:45 ♪ Но виждам истинските ти цветове ♪

00:48 ♪ греейки от теб ♪

00:50 ♪ виждам истинските ти цветове ♪

00:54 ♪ и затова те обичам ♪

00:57 ♪ така че не се страхувай да ги покажеш ♪

01:02 ♪ истинските ти цветове ♪

01:05 ♪ Истинските цветове са красиви ♪

01:12 ♪ Като дъга ♪

01:22 ♪ Покажи ми усмивка, тогава ♪

01:26 ♪ не бъди нещастна ♪ ♪ не помня кога ♪

01:31 ♪ за последно те видях да се смееш ♪

01:33 ♪ Ако този свят те подлудява ♪

01:36 ♪ и си понесла всичко което можеш ♪

01:38 ♪ Можеш да ми се обадиш ♪

01:41 ♪ Защото знаеш, че ще бъда там ♪

01:43 ♪ и ще видя истинските ти цветове ♪

01:46 ♪ греейки през теб ♪

01:48 ♪ виждам истинските ти цветове ♪

01:51 ♪ и затова те обичам ♪

01:54 ♪ така че не се страхувай да ги показваш ♪

01:59 ♪ истинските ти цветове ♪

02:02 ♪ Истинските цветове са красиви ♪

02:09 ♪ Като дъга ♪

02:29 ♪ Ако този свят те подлудява ♪

02:31 ♪ и си понесла всичко което можеш ♪

02:33 ♪ Можеш да ми се обадиш ♪

02:36 ♪ Защото знаеш, че ще бъда там ♪

02:37 ♪ и ще видя истинските ти цветове ♪

02:41 ♪ греейки през теб ♪

02:43 ♪ виждам истинските ти цветове ♪

02:46 ♪ и затова те обичам ♪

02:48 ♪ така че не се страхувай да ги показваш ♪

02:54 ♪ истинските ти цветове ♪

02:56 ♪ Истинските цветове са красиви ♪

03:02 ♪ Като дъга ♪

03:12 ♪ така че не се страхувай да ги показваш ♪

03:17 ♪ Истинските цветове ♪

03:20 ♪ Истинските цветове ♪

03:22 ♪ Истинските цветове ♪ ♪ Истинските цветове са красиви ♪

03:32 ♪ Като дъга ♪ (Аплодисменти)