Return to the talk Watch the talk

Subtitles and Transcript

Select language

Translated by Darina Stoyanova
Reviewed by Anton Hikov

0:12 (Музика)

0:22 ♪ Ти с тъжните очи ♪ ♪ не се обезсърчавай ♪ ♪ О, разбирам, че ♪ ♪ е трудно да имаш смелост ♪

0:35 ♪ в един свят, пълен с хора ♪

0:37 ♪ Можеш да загубиш представа за всичко ♪

0:40 ♪ и тъмнината вътре в теб ♪

0:43 ♪ може да те кара да се чувстваш малка ♪

0:45 ♪ Но виждам истинските ти цветове ♪

0:48 ♪ греейки от теб ♪

0:50 ♪ виждам истинските ти цветове ♪

0:54 ♪ и затова те обичам ♪

0:57 ♪ така че не се страхувай да ги покажеш ♪

1:02 ♪ истинските ти цветове ♪

1:05 ♪ Истинските цветове са красиви ♪

1:12 ♪ Като дъга ♪

1:22 ♪ Покажи ми усмивка, тогава ♪

1:26 ♪ не бъди нещастна ♪ ♪ не помня кога ♪

1:31 ♪ за последно те видях да се смееш ♪

1:33 ♪ Ако този свят те подлудява ♪

1:36 ♪ и си понесла всичко което можеш ♪

1:38 ♪ Можеш да ми се обадиш ♪

1:41 ♪ Защото знаеш, че ще бъда там ♪

1:43 ♪ и ще видя истинските ти цветове ♪

1:46 ♪ греейки през теб ♪

1:48 ♪ виждам истинските ти цветове ♪

1:51 ♪ и затова те обичам ♪

1:54 ♪ така че не се страхувай да ги показваш ♪

1:59 ♪ истинските ти цветове ♪

2:02 ♪ Истинските цветове са красиви ♪

2:09 ♪ Като дъга ♪

2:29 ♪ Ако този свят те подлудява ♪

2:31 ♪ и си понесла всичко което можеш ♪

2:33 ♪ Можеш да ми се обадиш ♪

2:36 ♪ Защото знаеш, че ще бъда там ♪

2:37 ♪ и ще видя истинските ти цветове ♪

2:41 ♪ греейки през теб ♪

2:43 ♪ виждам истинските ти цветове ♪

2:46 ♪ и затова те обичам ♪

2:48 ♪ така че не се страхувай да ги показваш ♪

2:54 ♪ истинските ти цветове ♪

2:56 ♪ Истинските цветове са красиви ♪

3:02 ♪ Като дъга ♪

3:12 ♪ така че не се страхувай да ги показваш ♪

3:17 ♪ Истинските цветове ♪

3:20 ♪ Истинските цветове ♪

3:22 ♪ Истинските цветове ♪ ♪ Истинските цветове са красиви ♪

3:32 ♪ Като дъга ♪ (Аплодисменти)