Johanna Blakley

Johanna Blakley: Công nghệ truyền thông xã hội và sự chấm dứt của giới tính.

8:27 •
Filmed Jan 2010 at TEDWomen 2010
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.1M views

Các công ty Truyền thông và quảng cáo hiện cũng vẫn sử dụng cùng một phương pháp nhân khẩu học để hiểu về khán giả, nhưng họ ngày càng thấy khó khăn hơn trong việc nắm bắt được thông tin trực tuyến, nhà nghiên cứu Jahanna Blakley phát biểu. Cô đồng thời giải thích những dự kiến cho nhiều thay đổi mà lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ đưa ra trong tương lai.

Johanna Blakley
/ Media maven

Johanna Blakley studies the impact of mass media and entertainment on our world.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from