Jared Diamond:
Làm sao để có một xã hội tốt hơn cho người già

TED2013 · 18:11 · Filmed Mar 2013
Watch next...
Jane Fonda: Life's third act
arrow

Share this idea

897,006
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Có một sự thật mỉa mai đằng sau những nỗ lực khéo dài tuổi thọ con người: Chắng có gì là thú vị khi là một người già trong xã hội hướng đến giới trẻ. Người già có thể bị cô lập, làm những công việc nhàm chán, bị cắt giảm ngân quỹ. Trong bài diễn thuyết hấp dẫn này, Jared Diamond nói đến sự khác biệt trong đối xử với người già giữa các xã hội — tốt hơn có, xấu hơn có — và đề xuất những lợi ích chúng ta có được khi trải nghiệm điều này.

Civilization scholar
Jared Diamond investigates why cultures prosper or decline — and what we can learn by taking a broad look across many kinds of societies. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

181 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.