Loading…

Jane McGonigal:
Ջեյն ՄքԳոնիգալ: Խաղերը կարող են ավելի լավ աշխարհ ստեղծել:

TED2010 · 20:03 · Filmed Feb 2010
Watch next...
Will Wright: Spore, birth of a game
arrow
4,195,569 Total views

Այնպիսի խաղերը, ինչպիսիք են <>, հնարավորություն են տալիս խաղացողներին փրկել աշխարհը, միևնույն ժամանակ դրդում են ընդօրինակել հերոսների սովորությունները: Իսկ միգուցե մենք կարող ենք սպառազինվել խաղերի ուժով, որպեսզի լուծենք իրական աշխարհի խնդիրները: Ջեյն Մք Գոնիգալն ասում է, որ մենք կարող ենք դա անել և բացատրում է, թե ինպես:

Game Designer
Reality is broken, says Jane McGonigal, and we need to make it work more like a game. Her work shows us how. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

1288 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.