Jane Chen

Jane Chen: Hayotlarni saqlaydigan issiq mehr

4:46 •
Filmed Jan 2009 at TEDIndia 2009
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
627K views

Rivojlanayotgan dunyoda, inkubatorlarga ega bo'lish narx va masofa tufayli cheklangan. Shu bois har yili millionlab go'daklar vafot etadi. TED ishtirokchisi Jane Chen shu kabi millionlab go'daklarni iliq haroratda saqlaydigan kashfioyotni - havfsiz, qulay, arzon va hayotni saqlovchi dizaynni ko'rsatadi.

Jane Chen
/ Social entrepreneur

TED Fellow Jane Chen has spent years working on health issues in the developing world.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from