Loading…

Hans Rosling:
Հանս Ռոզլինգ՝ Կրոնները և երեխաները

TEDxSummit · 13:20 · Filmed Apr 2012
Subtitles available in 34 languages
View interactive transcript
1,587,713 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Հանս Ռոսլինգը հարցնում է. «Արդյո՞ք որոշ կրոններ ենթադրում են ծնելիության ավելի բարձր մակարդակ, քան մյուսները, և ինչպե՞ս է սա ազդում համաշխարհային բնակչության թվի աճի վրա»: Քատարի Դոհա քաղաքում կայացած TEDxSummit-ում իր ելույթի ժամանակ նա գրաֆիկներով ցուցադրում է տարբեր ժամանակների և կրոնների վերաբերող տվյալներ: Իրեն բնորոշ հումորով և սուր ըմբռմամբ Հանսը զարմանալի եզրակացություններ է անում ծնելիության համաշխարհային մակարդակի վերաբերյալ:

Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxSummit, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

481 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.