Loading…

Graham Hill:
Graham Hill: Gọn gàng hơn, hạnh phúc hơn

TED2011 · 5:49 · Filmed Mar 2011

Nhà văn và nhà thiết kế Graham Hill đặt câu hỏi: Liệu chúng ta có ít đồ đạc hơn, trong không gian nhỏ hơn thì hạnh phúc hơn?. Anh đã minh họa cho việc sử dụng ít không gian hơn và đưa ra ba nguyên tắc để sắp xếp lại cuộc sống của quý vị.

Journalist
Graham Hill is the founder of TreeHugger.com and LifeEdited; he travels the world to tell stories of sustainability and minimalism. He tweets at @GHill. Full bio