Loading…

Gever Tulley:
Հինգ վտանգավոր բան, որ պետք է թույլ տաք ձեր երեխաներին անել

TED2007 · 9:18 · Filmed Mar 2007
Subtitles available in 40 languages
View interactive transcript
3,335,630 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Ջիվր Թուլեյը` Թինքրինգ դպրոցի հիմնադիրը, մեզ ծանոթացնում է այն 5 վտանգավոր բանների հետ, որ մենք պետք է թույլ տանք մեր երեխաները անեն:

Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

404 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.