Loading…

Georgette Mulheir:
Ժորժետ Մյուլեր՝ Մանկատների ողբերգությունը

TEDSalon London Spring 2012 · 10:41 · Filmed May 2012
Subtitles available in 29 languages
View interactive transcript
706,951 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Մանկատները թանկ հաստատություններ են և դրանք անդառնալի մտավոր և ֆիզիկական վնաս են պատճառում երեխաներին: Ուրեմն, ինչո՞ւ են դրանք դեռ այդքան համատարած: Ժորժետ Մյուլերն ամբողջությամբ լրջությամբ նկարագրում է մանկատների ողբերգությունը և կոչ է անում մեզ վերջ դնել դրանց ապավինելուն՝ գտնելով կարիքավոր երեխաներին աջակցելու համար այլընտրանքային ուղիներ:

CEO, Lumos
Georgette Mulheir is a pioneer for the movement to end child abuse in the form of orphanages. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

68 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.