Loading…

Gayle Tzemach Lemmon:
Գեյլ Թզեմաչ Լեմոն.ԿԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ ԵՆ, ԱՅԼ ՈՉ ԹԵ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

TEDxWomen 2011 · 13:16 · Filmed Dec 2011
Subtitles available in 32 languages
View interactive transcript
430,032 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Կանայք փոքրամասնություն չեն, դե ուրեմն էլ ինչու՞ են նրանց միայն միկրո վարկեր տրամադրում: TEDxի ժամանակ լրագրող Գեյլ Թզեմաչ Լեմոնը փաստարկներ է առաջ քաշում,թե ինչպես է ստացվում, որ կանայք տնտեսական զարգացման թերագնահատված բանալին են` ղեկավարելով հանդերձ ամեն տեսակի ֆիրմաներ` սկսած տնային պայմաններում իրականացվող բիզնեսներից մինչև խոշոր գործարաններ:

Reporter
Reporter Gayle Tzemach Lemmon writes about women entrepreneurs around the world. Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxWomen 2011, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

63 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.