Frederick Balagadde

Frederick Balagadde: Phòng thí nghiệm sinh học trên một vi mạch

6:11 •
Filmed Jan 2010 at TED2010
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
283K views

Chỉ riêng thuốc không thôi thì không thể chặn đứng căn bệnh thế kỷ ở vùng tiểu Sahara châu Phi: Chúng ta cần các công cụ chẩn đoán bệnh phù hợp. Cộng tác viên lâu năm của TED, ông Frederick Balagadde cho chúng ta thấy cách nhân sức mạnh và tính sẵn có của một phòng xét nghiệm chẩn đoán cồng kềnh, đắt đỏ — bằng cách tiểu hình hóa ( thu nhỏ) nó bằng kích cỡ một con chip.

Frederick Balagadde
/ Inventor

TED Senior Fellow Frederick Balagadde invented the micro-chemostat, a first-of-its-kind, dime-sized piece of transparent plastic that can orchestrate the behavior of living cells.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from