Erin McKean

Erin McKean định nghĩa lại về từ điển

15:50 •
Filmed Jan 2007 at TED2007
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
905K views

Liệu rằng loại từ điển giấy yêu thích có bị biến mất? Trong bài nói chuyện sống động và truyền cảm này, nhà ngôn ngữ học hàng đầu Erin McKean hướng cái nhìn đến những cách thức mà từ điển in hiện nay đã sẵn sàng để chuyển đổi.

Erin McKean
/ Dictionary editor

As the co-founder of Reverb Technologies, the maker of the online dictionary Wordnik, Erin McKean is reshaping how we interact with language itself.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from