Elizabeth Lesser:
Elizabeth Lesser: Mời "Người Khác" ăn trưa

TEDWomen 2010 · 11:08 · Filmed Dec 2010
Watch next...
Jonathan Haidt: The moral roots of liberals and conservatives
arrow

Share this idea

936,716
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Tình trạng căng thẳng tột độ dẫn đến chia phe phái, và điều này đã trở thành rào cản đe dọa nền chính trị đương đại. Elizabeth Lesser nhận thấy có hai đặc tính tự nhiên của con người hình thành nên sự căng thẳng này (đó là "người thần bí" và "chiến binh"), bà chia sẻ một kinh nghiệm đơn giản về cách để bắt đầu một cuộc đối thoại thật sự — bằng cách đi ăn trưa với người không cùng lập trường, và hỏi họ ba câu hỏi để biết được suy nghĩ thật sự của họ.

Wellness specialist
Healing expert and author Elizabeth Lesser has spent decades helping individuals heal and showing how we can mend society as well. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

314 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.