Elaine Morgan

Elaine Morgan kaže da smo evoluirali od vodenih majmuna

17:13 •
Filmed Jan 2009 at TEDGlobal 2009
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1M views

Elaine Morgan je gorljivi pobornik hipoteze o vodenom majmunu: ideja da su ljudi evoluirali od predaka primata koji su nastanjivali vodena staništa. Poslušaj njenu odlučnu obranu ove ideje — i njenu teoriju o tome zašto današnja znanost ovu ideju ne shvaća ozbiljno.

Elaine Morgan
/ Aquatic ape theorist

Elaine Morgan, armed with an arsenal of television writing credits and feminist credentials, spent her life on a mission to prove humans evolved in water.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from