Loading…

Derek Sivers:
Դերեկ Սիվերես՝ Տարօրինա՞կ, թե պարզապես տարբեր

TEDIndia 2009 · 2:42 · Filmed Nov 2009
Watch next...
Kevin Kelly: The next 5,000 days of the web
arrow
2,598,284 Total views

<> այսպիսի մի ասացվածք կա ու Դերեկ Սիվերեսը մի երկու րոպեում ապացուցում է դրա ճշտությունը շատ անսպասելի եղանակներով:

Entrepreneur
Through his new project, MuckWork, Derek Sivers wants to lessen the burdens (and boredom) of creative people. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

234 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.