David Lang

Robot dưới nước của tôi

4:28 •
Filmed Jan 2013 at TED2013
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.1M views

David Lang là một nhà sáng chế, người đã tự học để trở thành một nhà hải dương học nghiệp dư — hay, anh ấy đã dạy một con robot làm việc cho mình. Bằng lối nói chuyện lôi cuốn, Lang, một thành viên của TED, đã cho thấy cách mà anh ấy và một mạng lưới những người yêu đại dương tập hợp lại để tạo nên một cộng đồng mở với chi phí thấp cho công việc thám hiểm dưới nước.

David Lang
/ Maker

David Lang is a maker and the co-founder of OpenROV, a community of ocean lovers who build underwater robots.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from