Dave deBronkart

Dave deBronkart: Upoznajte e-pacijenta Davea

16:31 •
Filmed Jan 2011 at TEDxMaastricht
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
491K views

Kada je Dave deBronkart doznao da boluje od rijetkog i smrtonosnog raka, obratio se skupini pacijenata na internetu — i pronašao medicinsku terapiju za koju nisu znali čak ni njegovi liječnici. Ona mu je spasila život. Sada poziva sve pacijente da razgovaraju jedni s drugima, dobro se upoznaju s vlastitim medicinskim podacima te tako počnu unapređivati zdravstvenu skrb za jednoga po jednoga e-pacijenta.

Dave deBronkart
/ e-Patient

Dave deBronkart wants to help patients help themselves — by owning their medical data, connecting to fellow patients and making medical care better.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from