Loading…

Dan Gilbert:
Khoa học bất ngờ về hạnh phúc

TED2004 · 21:16 · Filmed Feb 2004

Dan Gilbert, tác giả của Stumbling on Happiness (Vấp vào hạnh phúc), thách thức quan niệm cho rằng chúng ta sẽ đau khổ nếu không có được cái mình muốn. "Hệ thống miễn dịch tâm lý" của chính chúng ta làm ta cảm thấy thực sự hạnh phúc ngay cả khi mọi việc diễn ra ngoài ý muốn.

Psychologist; happiness expert
Harvard psychologist Dan Gilbert says our beliefs about what will make us happy are often wrong — a premise he supports with intriguing research, and explains in his accessible and unexpectedly funny book, Stumbling on Happiness. Full bio