Loading…

Dan Cobley:
Դեն Քոբլի` ''Ինչ սովորեցրեց ինձ ֆիզիկան մարքեթինգի մասին''

TEDGlobal 2010 · 7:38 · Filmed Jul 2010
Subtitles available in 36 languages
View interactive transcript
1,148,055 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Ֆիզիկան ու մարքեթինգն առաջին հայացքից քիչ ընդհանուր բաներ ունեն, բայց նրանք երկուսն ել Դեն Քոբլիի տարերքն են: Նա միավորում է այս անհավանական կողակիցներին` օգտագործելով Նյուտոնի երկրորդ օրենքը, Հեյզենբերգի անորոշության սկզբունքը, գիտական մեթոդն ու թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքը` որպես բրենդինգի հիմնարար տեսությունները բացատրելու միջոց:

Online marketing whiz
Dan Cobley is a marketing director at Google, where he connects customers and businesses, helping both navigate digital space to find what they need. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

132 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.