แดน อารีรี่ (Dan Ariely)

อะไรทำให้เรามีความสุขกับการทำงาน ?

20:26 •
Filmed Jan 2012 at TEDxRiodelaPlata
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
4.6M views

อะไรจูงใจให้เราทำงาน? ตรงข้ามกับที่เราเคยเข้าใจกัน มันไม่ใช่แค่เงินเพียงอย่างเดียว แต่ก็ไม่ใช่แค่ความพอใจเพียงอย่างเดียวด้วย ดูเหมือนว่าคนเราส่วนใหญ่จะมีความสุขกับการสร้างความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและความรู้สึกว่างานที่ทำมีคุณค่าความหมาย นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม แดน อารีรี่ นำเสนอการทดลองสองชิ้น ที่ช่วยเผยทัศนคติอันละเอียดอ่อนที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน เกี่ยวกับความหมายของการทำงาน (บันทึกจากงาน TEDxRiodelaPlata.)

Dan Ariely
/ Behavioral economist

The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from