Loading…

Dan Ariely:
Dan Ariely bàn về đoạn mã đạo đức bị lỗi của con người

TED2009 · 16:23 · Filmed Feb 2009
Subtitles available in 34 languages
View interactive transcript
2,158,687 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Nhà kinh tế học hành vi Dan Ariely nghiên cứu các lỗi trong đoạn mã phẩm chất đạo đức của chúng ta: lý do tiềm ẩn khiến chúng ta nghĩ sẽ chẳng sao nếu gian lận hoặc trộm đồ ( thỉnh thoảng trong 1 số trường hợp). Các nghiên cứu khéo léo giúp làm rõ ý tưởng của ông về việc chúng ta cư xử vô lý - và có thể bị ảnh hưởng theo những cách chúng ta không hiểu hết.

Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

253 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.