Loading…

Dan Ariely:
Դեն Ըրայլին հարցնում է. Արդյո՞ք մենք կառավարում ենք մեր որոշումները

EG 2008 · 17:26 · Filmed Dec 2008
Watch next...
Al Seckel: Visual illusions that show how we (mis)think
arrow
4,252,013 Total views

Վարքագծային տնտեսագետ և "Կանխատեսելիորեն իռացիոնալ" գրքի հեղինակ Դեն Ըրայլին օգտագործում է դասական տեսողական խաբկանքները և սեփական ուսումնասիրության հակաինտուիտիվ (մասամբ ցնցող) բացահայտումները` ցուցադրելու, որ մենք այնքան էլ ռացիոնալ չենք որոշումներ կայացնելուց, ինչպես մտածում ենք:

Behavioral economist
The dismal science of economics is not as firmly grounded in actual behavior as was once supposed. In "Predictably Irrational," Dan Ariely told us why. Full bio

Discuss

313 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.