Chris Anderson

Chiris Anderson chia sẻ tầm nhìn của mình về TED

12:55 •
Filmed Jan 2002 at TED2002
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
302K views

Khi người phụ trách Chris Anderson thực hiện bài diễn thuyết này vào năm 2002, tương lai của TED đang rất cân bằng. Tại đây, ông cố gắng thuyết phục những người TEDster về tầm nhìn của ông đối với việc biến hội nghị mang tính lợi nhuận của mình thành một sự kiện phi lợi nhuận sẽ thành công. Và nó đã thành sự thật.

Chris Anderson
/ TED Curator

After a long career in journalism and publishing, Chris Anderson became the curator of the TED Conference in 2002 and has developed it as a platform for identifying and disseminating ideas worth spreading.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from