Charmian Gooch

شارمین گوچ: با بازیگران مخفیِ فساد جهانی ملاقات کنید

14:27 •
Filmed Jan 2013 at TEDGlobal 2013
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.4M views

وقتى پسر رئیس جمهور کشوری بسیار فقیر بدبخت شروع به خرید قصرها و اتومبیل‌های اسپورت می‌کند درحالى که حقوق و دستمزد ماهانه رسمی او هفت هزار دلار است، شارمین گوچ نشان می دهد، احتمالاً فسادى در ارتباط با این واقعه در گوشه و كنارى در جريان هست. در یک بحث روشنگرایانه (و از طریق چند مثال خاص)، او می‌پردازد به جزئیات اینکه چگونه دنبال کنندگان فساد جهانی رد پای این پول را می‌گیرند - و در اين ميان به طور شگفت انگیزی به برخی از چهره هاى آشنا برخورد می‌کنیم.

Charmian Gooch
/ Anti-corruption activist

Charmian Gooch is the 2014 TED Prize winner. At Global Witness, she exposes how a global architecture of corruption is woven into the extraction and exploitation of natural resources.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from