Loading…

Catherine Bracy:
Tại sao hackers (tạm dịch: tin tặc) lại là những công dân tốt

TEDCity2.0 · 9:50 · Filmed Sep 2013

Hacking mang ý nghĩa rộng lớn hơn là những ý đồ phá hoại hoặc sự lất đổ chính trị. Như Catherine Bracy đã trình bày trong buổi nói chuyện đầy cảm hứng này, nó có thể mang cả hai mặt tốt và không tốt. Diễn giả xoay quanh những dự án thú vị ở Honolulu, Oakland và Mexico City - và xây dựng một ví dụ đầy thuyết phục mà mỗi chúng ta cũng nên tham gia xây dựng.

Hacker, community manager
Catherine Bracy is the director of community organizing at Code for America. Full bio