Carter Emmart

Картер Эммарт Гурван-Хэмжээст Огторгуйн Атласыг танилцуулна.

6:57 •
Filmed Jan 2010 at TED2010
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.5M views

Өнгөрсөн 12 жилийн хугацаанд, Картер Эммарт эрдэмтэд, уран бүтээлчид, программистуудыг удирдан бидний мэдэх огторгуйг гурван-хэмжээсээр зураглахаар ажилласан. Энэхүү гайхамшигт аялалыг тэрээр танилцуулах ба дэлхийн эргэн тойронд энэ хэрхэн ашиглагдсаныг ярина.

Carter Emmart
/ Scientist, Artist

Carter Emmart uses astronomy and computational modeling to create scientifically accurate, three-dimensional tours of our universe.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from