Loading…

Camille Seaman:
Կամիլ Սիման. Բևեռային սառույցների գերող ֆոտոներ

TED2011 · 4:11 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Paul Nicklen: Tales of ice-bound wonderlands
arrow
833,160 Total views

Լուսանկարիչ Կսմիլ Սիմանը նկարում է սառցալեռներ՝ցույց տալով աշխարհին այս հսկայական նախանադարյա սառցե կտորների բարդ գեղեցկությունը։ Վայելեք նրա՝ «Վերջին սառցալեռը» լուսանկարների շարքը։

Photographer
TED Senior Fellow Camille Seaman photographs big ice and big clouds. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

114 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.