Brian Greene

Брајан Грин: Дали нашиот е единствениот универзум?

21:47 •
Filmed Jan 2012 at TED2012
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
2.8M views

Во срцето на модерната космологија има мистеријата: Зошто нашиот универзум е толку деликатно наштиман за да создаде услови насушни за живот? Низ ова брилијантно патување кое се однесува на најголемите нови откритија во науката, Брајан Грин покажува како запрепастувачката идеја за мултиверзумот можеби го содржи одговорот на оваа загатка.

Brian Greene
/ Physicist

Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from