Loading…

Brené Brown:
Në dëgjim të turpit

TED2012 · 20:38 · Filmed Mar 2012

Turpi është një epidemi e pafolur, sekret i shumë sjelljeve të përçarta. Brené Brown, ligjerata e së cilës përqëndrohet mbi dobesinë u bë një hit viral, shqyrton se çfarë ndodh kur njerëzit përballen me turpin... Humori, humaniteti dhe dobësia e saj pasqyrohen në çdo fjalë të saj.

Vulnerability researcher
Brené Brown studies vulnerability, courage, authenticity, and shame. Full bio