Bonnie Bassler

जीवाणू कसे "बोलतात"

18:14 •
Filmed Jan 2009 at TED2009
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
2M views

बॉनी बॅसलर ह्यांनी शोधून काढलं की जीवाणू एकमेकांशी रासायनिक भाषा वापरून बोलतात, ज्याच्या सहाय्याने त्यांना बाचाव आणि आघात साधता येतात. ह्या शोधाचे आश्चर्यकारक परिणाम अभिप्रेत आहेत, वैद्यकीय क्षेत्रात, उद्योगात — आणि स्वतःला जाणून घेण्यात.

Bonnie Bassler
/ Molecular biologist

Bonnie Bassler studies how bacteria can communicate with one another, through chemical signals, to act as a unit. Her work could pave the way for new, more potent medicine.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from