Loading…

Բերնի Քրաուս:
Բերնի Քրաուս: Բնական աշխարհի ձայնը

TEDGlobal 2013 · 14:48 · Filmed Jun 2013
Subtitles available in 26 languages
View interactive transcript
856,288 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

Բերնի Քրաուսը արդեն 45 տարի ձայնագրում է վայրի ձայնային լանդշաֆտներ` քամին ծառերի մեջ, թռչյունների դայլայլը, միջատների թրթուրների նուրբ ձայները: Այսքան տարիների ընթացքում նա տեսել է շատ շրջակա միջավայրեր` արմատապես փոխված մարդկանց կողմից, երբեմն նույնիսկ միջավայրի համար ապահով համարվող գործունեությունների կողմից: Սա մի զարմանալի հայացք է դեպի այն, ինչ մենք կարող ենք սովորել բնության սիմֆոնիաների միջոցով` ծովային անեմոնի քրթմնջոցից մինչև սգացող կուղբի տխուր կանչերը:

Natural sounds expert
Bernie Krause's legendary soundscapes uncover nature’s rich sonic tapestry — along with some unexpected results. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

178 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.