Bahia Shehab

Tūkstantį kartų ne

5:56 •
Filmed Jan 2012 at TEDGlobal 2012
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
965K views

Meno istorikė Bahia Shehab ilgai buvo sužavėta kaip arabų raštu rašomas žodis „ne“. Kai revoliucija užvaldė Egiptą 2011-aisiais, ji pradėjo gatvėse purkšti užrašus „ne“ diktatoriams, „ne“ kariniam valdymui ir „ne“ smurtui.

Bahia Shehab
/ Artist and historian

TED Fellow Bahia Shehab sends an important message through her street art in Cairo: “You can crush the flowers, but you can’t delay spring."  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from