Loading…

Arthur Benjamin:
अर्थर बेञ्जामिनको गणित शिक्षा परिवर्तन गर्ने सुत्र

TED2009 · 2:58 · Filmed Feb 2009

कसै कसैले गणित शिक्षकलाइ यो सोध्ने गर्छन कि, "मैले वास्तविक जीवनमा क्याल्कुलस प्रयोग गरुँला त?" र प्राय: हामी सबैले भन्ने, अर्थर बेञ्जामिन भन्छन, उत्तर हो—गर्दैनौ। ऊनले गणित शिक्षालाई कसरी डिजिटल युगअनुरुपको बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा साहसिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्|

Mathemagician
Using daring displays of algorithmic trickery, lightning calculator and number wizard Arthur Benjamin mesmerizes audiences with mathematical mystery and beauty. Full bio