Ann Cooper

Ann Cooper nói về bữa ăn trưa ở trường

19:42 •
Filmed Jan 2007 at EG 2007
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1M views

Phát biểu tại hội nghị EG 2007, "renegade lunch lady" Ann Cooper nói về cuộc cách mạng sắp tới trong bữa ăn của trẻ em ở trường - địa phương, bền vững, theo mùa và thậm chí cả thực phẩm giáo dục.

Ann Cooper
/ Lunch lady

Ann Cooper cares — a lot — what kids eat for lunch. As the head of nutrition for Berkeley, California, schools, she serves organic, regionally sourced and sustainable meals to lots of lucky children.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from