Anil Gupta

अनिल गुप्ता: भारतातील संशोधनाचे सुप्तमंच

22:55 •
Filmed Jan 2009 at TEDIndia 2009
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
602K views

अनिल गुप्ता विकसनशील देशातील अपरिचित संशोधकांच्या शोधात आहेत, असे लोक ज्यांची हुशारी गरिबीने झाकली आहे पण ज्याच्यात लोकांचे आयुष्य बदलून टाकण्याची ताकद आहे. ह्या भाषणात ते दाखवून देतात की अशा लोकांना जोडण्यास 'हनी बी नेटवर्क' कसे मदत करते आणि त्यांना सन्मान मिळवून देते.

Anil Gupta
/ Innovation advocate

Anil Gupta created the Honey Bee Network to support grassroots innovators who are rich in knowledge, but not in resources.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from