Loading…

Allison Hunt:
Allison Hunt phẫu thuật thay hông

TED2007 · 4:48 · Filmed Mar 2007

Khi Allison Hunt phát hiện ra rằng cô ấy phải phẫu thuật thay hông và phải nằm trong danh sách đợi tới 2 năm theo yêu cầu của hệ thống quốc gia chăm sóc sức khỏe Canada (và đợi chờ trong đau đớn), cô ấy đã tự mình quyết định.

Marketing expert
Allison Hunt has worked in advertising and marketing for 20 years, developing human insight and persuasion into an art for her clients. Six years after getting an artificial hip, she decided to try something new. Full bio