Allison Hunt

Էլիսոն Հանթը նոր ազդր է ստանում:

4:48 •
Filmed Jan 2007 at TED2007
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
512K views

Երբ Էլիսոն Հանթը պարզեց, որ նոր ազդրի կարիք ունի, իսկ կանադական առողջապահական համակարգը կպահանջի նրանից մոտ երկու տարի վատնել սպասողների ցուցակում (և ուժեղ ցավերի մեջ), նա գործն իր ձեռքը վերցրեց:

Allison Hunt
/ Marketing expert

Allison Hunt has worked in advertising and marketing for 20 years, developing human insight and persuasion into an art for her clients. Six years after getting an artificial hip, she decided to try something new.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from