Allan Jones:
Allan Jones: Bản đồ bộ não.

TEDGlobal 2011 · 15:21 · Filmed Jul 2011
Watch next...
Jill Bolte Taylor: My stroke of insight
arrow

Share this idea

993,941
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Bằng cách nào chúng ta bắt đầu tìm hiểu cách thức làm việc của bộ não? Điều này cũng như khi muốn hiểu một thành phố: chúng ta phải lập bản đồ. Trong bài nói chuyện với những minh họa sắc sảo này, Allan Jones giới thiệu về cách nhóm của ông đã sử dụng để xác định các gene được hoạt động trong mỗi tiểu vùng, và bằng cách nào tất cả các gene này kết nối với nhau.

Brain scientist
As CEO of the Allen Institute for Brain Science, Allan Jones leads an ambitious project to build an open, online, interactive atlas of the human brain. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

103 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.