Loading…

Alexander Tsiaras:
Ալեքսանդր Տսիարաս, բեղմնավորումից մինչև ծնունդ, տեսաբերված:

INK Conference · 9:37 · Filmed Dec 2010
Subtitles available in 36 languages
View interactive transcript
5,182,359 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!
Alexander Tsiaras: Ալեքսանդր Տսիարաս, բեղմնավորումից մինչև ծնունդ, տեսաբերված:
9:37 · Filmed December 2010 at INK Conference · Subtitles available in 36 languages

Իմիջներ կերտող Ալեքսանդր Տսիարասը ցուցադրում է մի ազդեցիկ տեսաբերում, որը լուսաբանում է մարդկային զարգացումը բեղմնավորումից մինչև ծնունդ և դրանից հետո:

Medical image maker
Using art and technology, Alexander Tsiaras visualizes the unseen human body. Full bio

Discuss

484 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.