Loading…

Alexander Tsiaras:
Ալեքսանդր Տսիարաս, բեղմնավորումից մինչև ծնունդ, տեսաբերված:

INK Conference · 9:37 · Filmed Dec 2010
Watch next...
David Bolinsky: Visualizing the wonder of a living cell
arrow
5,628,880 Total views

Իմիջներ կերտող Ալեքսանդր Տսիարասը ցուցադրում է մի ազդեցիկ տեսաբերում, որը լուսաբանում է մարդկային զարգացումը բեղմնավորումից մինչև ծնունդ և դրանից հետո:

Medical image maker
Using art and technology, Alexander Tsiaras visualizes the unseen human body. Full bio

Discuss

488 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.