Loading…

Al Gore:
Ալ Գորը զգուշացնում է վերջին կլիմայական փոփոխությունների մասին

TED2009 · 7:44 · Filmed Feb 2009
Subtitles available in 47 languages
View interactive transcript
644,947 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

TED2009-ին Ալ Գորը ներկայացնում է իր թարմացրած սլայդերը, որպեսզի ցույց տա, որ կլիմայական միտումներն ամբողջ աշխարհում ավելի վտանգավոր են, քան գիտնականները դա կանխատեսել են, և բացատրի իր՝ <> դրույթը:

Climate-change prophet
Once the US Vice President, then star of An Inconvenient Truth, now Nobel Peace Prize winner, Al Gore found a way to focus the world's attention on climate change. In doing so, he has invented a new medium — the Keynote movie — and reinvented himself. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

836 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Please or sign up to add comments.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.