Loading…

Al Gore:
Ալ Գորը զգուշացնում է վերջին կլիմայական փոփոխությունների մասին

TED2009 · 07:44 · Filmed Feb 2009
701,538 Total views
Your impact
Share this talk and
track your influence!

TED2009-ին Ալ Գորը ներկայացնում է իր թարմացրած սլայդերը, որպեսզի ցույց տա, որ կլիմայական միտումներն ամբողջ աշխարհում ավելի վտանգավոր են, քան գիտնականները դա կանխատեսել են, և բացատրի իր՝ <> դրույթը:

Climate-change prophet
Once the US Vice President, then star of An Inconvenient Truth, now Nobel Peace Prize winner, Al Gore found a way to focus the world's attention on climate change. In doing so, he has invented a new medium — the Keynote movie — and reinvented himself. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

843 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.