Return to the talk Return to talk

Transcript

Select language

Translated by Myo Aung
Reviewed by sann tint

0:11 ကြၽန္ေတာ္က ေအာ္တီးစ္မ္ တနည္း အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ ကေလးမ်ားနဲ႔ အလုပ္လုပ္သူပါ။ အထူးသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ဟာ သူတုိ႔အတြက္ ဆက္သြယ္စကားေျပာဖုိ႔ကုိ ကူေပးမယ့္ နည္းစနစ္ေတြကုိ တီထြင္ေပးသူပါ။ အဲဒီလုိ အထီးက်န္ေ၀ဒနာကုိခံစားၾကရတဲ့ ကေလးေတြ ရင္ဆုိင္ေနၾကရတဲ့ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးအတြက္ တူညီတဲ့ ဇစ္ျမစ္ အေၾကာင္းရင္း တခုက သူတုိ႔ဟာ စိတ္ကူးသက္သက္ဆုိင္ရာ အမွတ္သေကၤတာဆုိင္ရာ သံုးႏႈန္းမႈကုိ နားလည္ရန္ခက္ခဲျခင္းပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ဆီမွာ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ အဲဒီလုိ ျဖစ္ရတယ္ ဆုိတာကုိ နည္းနည္းေလး ရွင္းျပပါရေစ။ ေဟာဒီမွာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဟာ စြပ္ျပဳတ္ ပန္းကန္လံုးကုိ ျမင္ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး အဲဒါကုိ ျမင္ႏုိင္ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး အဲဒါကုိ နားလည္ၾကတယ္။ အခု ဒီမွာက်ေတာ့ စြပ္ျပဳတ္ရည္ရဲ႕ ေနာက္ပံု ႏွစ္ပံု ရွိေနပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီပံုေတြဟာ ပုိၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္လာပါတယ္။ မယ္မယ္ရရ မျမင္ရေတာ့ပါဘူး။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဘာသာစကားကုိ သံုးလုိက္ၾကတဲ့ အခါမွာ စကားလံုး တလံုး ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္ အဲဒါရဲ႕ ျမင္ရတဲ႔ ပံုပန္း နဲ႔ ၾကားရတဲ့ အသံက်ေတာ့၊ မူလဇစ္ျမစ္ အစနဲ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒါကုိ ကုိယ္စားျပဳထားတဲ့ အရာ၊ စြပ္ျပဳတ္ရည္ ပန္းကန္လံုးနဲ႔ တူတာ လံုး၀ မပါေတာ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အဲဒါဟာ လံုးဝကုိ ဆက္စပ္ျခင္း မရွိတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ အရာသက္သက္ပါ။ လက္ေတြ႕ ကမၻာႀကီးထဲမွာ ရွိေနတဲ့ အရာ တစ္ခုကုိ a completely arbitrary representation of something စိတ္ကူးယဥ္လုိ႔သာ ရႏုိင္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ တင္ျပမႈ ျဖစ္ေနပါတယ္၊ အထီးက်န္ေဝဒနာရွင္ ကေလးေတြဆုိရင္ အဲဒါမ်ဳိးနဲ႔ ၾကံဳရတဲ့ အခါမွာ အရမ္းကုိ ေခါင္းခဲၾကရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ အထီးက်န္ေဝဒနာရွင္ ကေလးေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကရသူ အမ်ားစု၊ စကားေျပာမႈကုိ ကုသေပးသူမ်ား၊ ပညာေပးၾကသူမ်ားတုိ႔ဟာ၊ အဲဒီလုိ အထီးက်န္ေဝဒနာရွင္ ကေလးေတြကုိ ကူညီရာမွာ စကားလံုးေတြကုိ သံုးၿပီး ဆက္သြယ္မယ့္အစား၊ ပံုေတြကုိ သံုးၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ အထီးက်န္ေဝဒနာရွင္ ကေလးက " စြပ္ျပဳတ္ရည္ လုိခ်င္တယ္ " လုိ႔ ေျပာခ်င္ရင္၊ အဲဒီကေလးဟာ "ကြၽန္ေတာ္၊" "လုိခ်င္တယ္၊" နဲ႔ "စြပ္ျပဳတ္ရည္၊" ဆုိတဲ့ ပံုသံုးပံုကုိ ေကာက္ယူလုိက္ကာ အတူတူ ခ်ထားလုိက္ၾကမယ္ ဆုိရင္၊ ကုသေရးက်ြမ္းက်ငိသူ ဒါမွမဟုတ္ မိဘေတြက ကေလးလုိခ်င္တာ ဒါပဲ ဆုိတာကုိ သိလာၾကပါမယ္။ အဲဒီ နည္းလမ္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၊ ၄၀ အတြင္းမွာ ထိေရာက္မႈ ရွိခဲ့ပါတယ္၊ လူေတြဟာ အဲဒီလုိပဲ လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္တုန္းက iPad အတြက္ကြၽန္ေတာ္ဟာ ပရုိဂရမ္တစ္ခုကုိ တီထြင္ခဲ့ရာ အဲဒီအတုိင္းကုိပဲ လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကုိ Avaz (အာဝါဇ္) လုိ႔ အမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာလည္း ကေလးဟာ ပံုေတြ အမ်ဳိမ်ဳိးကုိ ေရြးေပးရပါတယ္။ အဲဒီ ပံုေတြကုိ ဝါက်ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အတူတူ စီေပးဖိုႊ လုိပါတယ္၊ အဲဒီေနာက္မွာ အဲဒီဝါက်ကုိ အသံထြက္ေပးလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိနည္းျဖင့္ Avaz စက္ဟာ လက္ေတြ႕တြင္က်ေတာ့ ပံုေတြကုိ စကားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးပါတယ္၊ စကားျပန္နဲ႔ တူပါတယ္။ အဲဒါဟာလည္း အေတာ့္ကုိ အက်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ အဲဒီစက္ေတြကုိ သံုးေနတဲ့ ကေလးေတြဟာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္၊ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ဆုိရင္ေပါ႔၊ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားလာမိတာက အဲဒီ စက္လုပ္ႏုိင္တာကဘာလဲ၊ လုပ္မေပးႏုိင္တာက ဘာလဲဆိုတာေပါ႔။ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕လာရပါတယ္၊ Avaz အထီးက်န္ေဝဒနာရွင္ ကေလးေတြကုိ စကားလံုးေတြကုိ သင္ေပးႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ စကားလံုးေတြရဲ႕ ပံုစံေတြကုိေတာ့ သင္မေပးႏုိင္ဘူး ဆုိတာကုိ သတိထားမိတယ္။ အဲဒါကုိ နည္းနည္းေလး အေသးစိတ္ ရွင္းျပပါရေစ။ "ကြၽန္ေတာ္ ဒီေန႔ည စြပ္ျပဳတ္ရည္ လုိခ်င္တယ္။" ဆုိတဲ့ ဝါက်ကုိ ယူၾကည့္ပါမယ္။ အဲဒီစကားလံုးေတြ ဆုိလုိရင္းကုိ ေဖၚျပေနၾကရံု သက္သက္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီမွာ စကားလံုးေတြကုိ စီစဥ္ဖြဲ႕စည္းမႈ ဆုိတာလည္း ပါလာပါတယ္။ အဲဒီ စကားလံုးေတြကုိ ျပင္ဆင္ထားကာ စီစဥ္ထားပံု ဆုိတာ ပါလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔၊ "ကြၽန္ေတာ္ ဒီေန႔ည စြပ္ျပဳတ္ရည္ လုိခ်င္တယ္။" ဆုိတဲ့ ဝါက်ဟာ " စြပ္ျပဳတ္ရည္လုိခ်င္တယ္ ကြၽန္ေတာ္ ဒီေန႔ည။" ဆုိတဲ့ ဝါက်နဲ႔ မတူပါဘူး။ ဘာကုိဆုိလုိမွန္း လံုး၀ မရွင္းပါဘူး။ ဒီေတာ့ အဲဒီထဲမယ္ ဝွက္ထားတဲ့ ေနာက္ စိတ္ကူးယဥ္ခ်က္ ရွိပါတယ္၊ အဲဒါမ်ဳိးကုိ အထီးက်န္ေဝဒနာရွင္ ကေလးေတြဟာ နားလည္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရာမွာ သိပ္ကုိ ခဲယဥ္းလွပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ စကားလံုးေတြကုိ မြမ္းမံျပင္ေပးျခင္းျဖင့္၊ စီစဥ္ထားေပးျခင္းျဖင့္၊ အဓိပၸါယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေတြးအေခၚ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေဖၚျပျႏုိင္ၾကတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒါကုိ သဒၵါလုိ ေခၚၾကပါတယ္။ အဲဒီ သဒၵါဟာ အရမ္းကုိ ထက္ျမက္ပါတယ္၊ ဘာသာစကားရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ သဒၵါရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးဆီမွာ ရွိေနတဲ့ ေဝါဟာရေတြကုိ ယူၿပီး ေရတြက္ မရႏုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျဖစ္ေစ၊ ေရတြက္ မရႏုိင္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြကုိ ျဖစ္ေစ ထုတ္ေဖၚ တင္ျပႏုိင္ၾကပါတယ္။၊ အဲဒီလုိ စကားလံုးေတြကုိ ယူၿပီး စီကံုးေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ ဘာမဆုိကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထုတ္ေဖၚ တင္ျပလုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ ခုနက ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ Avaz တီထြင္လုိက္တဲ့ ေနာက္မွာ၊ အထီးက်န္ေဝဒနာရွင္ ကေလးေတြကုိ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ သဒၵါကုိ ထည့္သြင္းေပးရလဲ ဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္ အေတာ္ၾကာ ဦးေႏွာက္ေျခာက္ေနခဲ့ပါတယ္။ အေျဖကုိ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ ႐ႈေဒါင့္မွ ရလာခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အထီးက်န္ေဝဒနာရွင္ ကေလးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔အေနနဲ႔ စကားေျပာေနတုန္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာက ဒီလုုိ ပါ။ လံုးဝကုိ ေမွ်ာ္လင့္မရဘဲ၊ ရုတ္ခနဲဆုိသလုိ ကေလးဟာ ထလုိက္ကာ "စားမယ္။" လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ အဲဒီထဲမွာ စိတ္င္စားစရာ ေကာင္းခဲ့တာက ကေလး အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္မ်ဳိးကုိ ကေလးဆီကေနၿပီး ရဖုိ႔အတြက္ အေမကေနၿပီး ကေလးကုိ ဆြကစားေနပံုပါပဲ ေမးခြန္းေတြကုိ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ေမးေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ သူမက "စားမယ္ ဘာကုိလဲ။ နင္ စားခ်င္တာ ေရခဲမုန႔္လား။ စားခ်င္တာ နင္လား။ ေနာက္ တစ္ေယာက္ေယာက္က စားမွာလား။ နင္ ေရခဲမုန႔္ကုိ အခု စားမွာလား။ ေရခဲမုန႔္ကုိ ညေနမွာ စားခ်င္တာလား။" အဲဒီက်မွ ကြၽန္ေတာ္ ေဒါက္ကနဲ တစ္ခုခုကုိ နားလည္မိတယ္၊ အဲဒီ မိခင္ လုပ္ျပလုိက္တာဟာ သိပ္ကုိ အံ့ၾသစရာႀကီးပါပဲ။ သူမဟာ သဒၵါမပါနဲ႔ပဲ ကေလးမေလးကုိ သူမရဲ႕ အေတြးအေခၚကုိ ေဖၚျပေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ရွာၾကံေနခဲ့တာက အဲဒါမ်ားလား ဆုိၿပီး ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာတယ္ေပါ႔။ စကားလံုးေတြကုိ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆက္ စီေပးမယ့္ အစား၊ ဝါက် တစ္ခုအျဖစ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ စကားလံုးေတြကုိ သူ႔ဇယားအတုိင္း၊ တစ္လံုးနဲ႔တစ္လံုး ခ်ိတ္ကဆက္ေပးျပီး၊ တစ္လံုးၿပီး တစ္လံုး ခ်ေရးတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ၊ ေမးခြန္းေတြျဖင့္၊ ေမးလုိက္-ေျဖလုိက္ အတြဲပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလုိသာဆုိရင္၊ အဲဒီလုိ ေဖၚျပအသိေပးမႈဟာ အဂၤလိပ္ဝါက် မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ တကယ္ တဆင့္ပါးေပးေနတာက တကယ္တမ္းမွာေတာ႔ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါတယ္၊ အဂၤလိပ္ဝါက်ရဲ႕အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။ တဖန္ အဲဒီ ဘာသာစကားရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ကုိယ္ႏိႈက္က်ျပန္ေတာ့ တကယ္႔ အားနည္းခ်က္ ျဖစိေနပါတယ္။ အဲဒါဟာ စဥ္းစားနားလည္မႈရဲ႕ ေနာက္မွာ၊ ဘာသာစကား မတုိင္မီမွာ၊ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ေျပာလုိတဲ့ အယူအဆက ခုနက ျမင္လုိက္ၾကရတဲ့ဟာက အဓိပၸါယ္ရဲ႕ ကုန္ၾကမ္းပံုစံမ်ဳိးကုိ ေဖၚျပေပးႏုိင္ခဲ့ပံုရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အရမ္းကုိ စိတ္တက္ႂကြေနခဲ့လုိ႔၊ ဘယ္သြားသြား အျငိမ္မေနႏုိင္ ခုန္ဆြခုန္ဆြနဲ႔ ၾကားရသမွ်် ဝါက်ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အဲဒီလုိ ပံုစံေျပာင္းေပးလုိ႔မ်ား ရမလားဆုိတာကုိ စဥ္းစားေနခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေလာက္နဲ့ မရႏုိင္တာကုိ ကြၽန္ေတာ္ ေတြ႕လာပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ အဲဒါ မလံုေလာက္တာလဲ။ အဲဒါ မလံုေလာက္ရျခင္းက၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တစ္ခုခုကုိ ျငင္းဆုိခ်င္ၾကရင္ လုပ္မရႏုိင္လုိ႔ပါ၊ "ကြၽန္ေတာ္ စြပ္ျပဳပ္ရည္ မလုိခ်င္ဘူး၊" လုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္ ဆုိပါစုိ႔၊ အဲဒါကုိ ေမးခြန္းေမးေနျခင္းျဖင့္ လုပ္မရႏုိင္ပါ။ ခုနက "လုိခ်င္တယ္" ဆုိတဲ့ စကားလံုးကုိ ေျပာင္းမွသာ လုပ္ရနိင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု ရွိေသးတာက၊ ခင္ဗ်ားက "ကြၽန္ေတာ္ မေန႔က စြပ္ျပဳပ္ရည္ လုိခ်င္ခဲ့တယ္၊" လုိ႔ ေျပာခ်င္ခဲ့တယ္ ဆုိရင္၊ ခင္ဗ်ားဟာ ခုနက "လုိခ်င္တယ္" စကားလံုးကုိ "လုိခ်င္ခဲ့တယ္" ဆုိၿပီး ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ခဲ့ရတယ္ေပါ႔။ အတိတ္ကာလနဲ႔ သက္ဆုိင္လုိ႔ပါ။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ စနစ္ ျပည့္စံုလာဖုိ႔အတြက္ အဲဒီလုိ ျဖည့္စြက္ခ်က္ကုိ ထည့္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အတူတူ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ရွိေနၾကတဲ့ စကားလံုးမ်ားရဲ႕ ဇယားပံုပါ ေမး-ေျဖ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ပါ ၿပီးေတာ့ အဲဒါေတြရဲ႕ ထိပ္မွာ စစ္ထုတ္ေရး ကိရိယာ ရွိပါတယ္ စကားလံုးေတြကုိ စီစဥ္လ်က္ လုိခ်င္တဲ့ အႏွစ္သာရ အဓိပၸါယ္မ်ဳိးကုိ ေဖၚထုတ္ တင္ျပႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ေပါ႔ေလ။ ဒါကုိ ေနာက္ ဥပမာ တစ္ခုနဲ႔ ျပေပးပါရေစ။ ဒီလုိဝါက်ကုိ ယူၾကည့္ၾကပါစုိ႔၊ "လက္သမားဆရာကုိ သူ႔အား ကြၽန္ေတာ္ ေငြမေပးႏုိင္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ေျပာၾကားခဲ့တယ္။" အဲဒါဟာ တကယ့္ကုိ အေတာ့္ကေလးကုိ ႐ႈပ္ေထြး ခက္ခဲတဲ့ ဝါက်ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာတဲ့ စနစ္ အလုပ္လုပ္ပံု အရဆုိရင္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဟာ ဝါက်ရဲ႕ ဘယ္အပုိင္းကုိမဆုိ ယူၿပီး စတင္ႏုိင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ "ေျပာၾကား" ဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ စပါမယ္။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စကားလံုးက "ေျပာၾကား" ပဲေပါ႔။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါဟာ အတိတ္ကာလထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အဲဒါကုိ "ေျပာၾကားခဲ့" ဆုိၿပီး ေျပာင္းလုိက္ရတယ္။ အခုေတာ့၊ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေမးခြန္းေတြကုိ ေမးပါေတာ့မယ္။ အဲဒီေတာ့၊ ေျပာၾကားခဲ့သူက ဘယ္သူလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာၾကားခဲ့တာက ဘယ္သူကုိလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ လက္သမားဆရာအား ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ ဆက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဝါက်ရဲ႕ တျခားအပုိင္းကုိ ယူၿပီး စၾကည့္ူၾကပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ "ေငြေပး" ျဖင့္ စပါမယ္၊ အဲဒီေနာက္မွာ လုပ္ႏုိင္စြမ္း စစ္ထုတ္ကိရိယာကုိ ထည့္ေပးလုိက္လုိ႔ "ေငြေပးႏုိင္" ဆုိၿပီး လုပ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ "ေငြမေပးႏုိင္" ဆုိၿပီး လုပ္ႏုိင္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ "ေငြေပးႏုိင္ခဲ့" ဆုိၿပီးေတာ့လည္း လုပ္ႏုိင္ပါတယ္၊ အတိတ္ကာလျပ ႀကိယာကုိ သံုးလုိက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေငြမေပးႏုိင္ခဲ့တာက ဘယ္သူလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ ေငြမေပးႏုိင္ခဲ့တာပါ။ မေပးႏုိင္ခဲ့တာ ဘယ္သူကုိလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ လက္သမားဆရာအား မေပးႏုိင္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီေနာက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒီႏွစ္ခုကုိ ခ်ိတ္တြဲ လုိက္ၾကပါမယ္။ ဒီလုိ ေမးခြန္းကုိ ေမးၿပီး လုပ္ၾကပါမယ္၊ ကြၽန္ေတာ္က လက္သမားဆရာကို ေျပာၾကားခဲ့တာက ဘာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္က လက္သမားဆရာကို ကြၽန္ေတာ္ ေငြမေပးႏုိင္ခဲ႔တာကုိ ေျပာတယ္။ အခု ဒီအေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။ အဲဒါက... —(လက္ခုပ္တီး ၾသဘာေပးသံမ်ား)— အဲဒါက အဲဒီဝါက်ကုိ ဘာသာစကား မသံုးဘဲနဲ႔ ေဖၚျပထားပံုပါပဲ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတာ ႏွစ္ခု၊သံုးခုေလာက္ ရွိပါတယ္။ ပမထဦးဆံုးအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ႀကိဳက္တဲ့ ေနရာကေနၿပီး စတင္လုိ႔ ရပါတယ္။ "ေျပာၾကား" ဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔မွ စတင္ရန္မလုိပါ၊ ဝါက်ထဲက ဘယ္ေနရာမွမဆုိ စလုိ႔ ရပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဒါႀကီး တစ္ခုလံုးကုိလဲ စမ္းလုပ္လုိ႔ ရႏုိင္ခဲ့တယ္ေပါ႔။ ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔၊ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အဂၤလိပ္လုိ ေျပာေနသူ မဟုတ္ခဲ့ရင္လည္း၊ ကြၽန္ေတာ္က ဒီျပင္ ဘာသာစကား တစ္ခုခုနဲ႔ ေျပာသူ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ေတာင္၊ ဒီဇယားပံုဟာ ဘယ္ဘာသာစကား အတြက္မဆုိ မွန္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါမယ္။ ေမးခြန္းေတြကုိသာ ပံုမွန္စနစ္မ်ဳိးျဖင့္ ခ်ျပေပးႏုိင္ၿပီဆုိရင္၊ ဒီဇယားပံုဟာ လက္ေတြ႕မွာေတာ႔ ဘာသာစကားနဲ႔ ဆက္စပ္မႈမရွိပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္က ဒါကုိ FreeSpeech (စကားလြတ္)လုိ႔ အမည္းေပးထားပါတယ္၊ ဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဒါကုိ ကစားၾကည့္လာခဲ့တာ လေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကာသြားခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အဲဒါကုိ ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစပ္ၾကည့္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ FreeSpeech နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိပ္ကုိ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ တခ်ဳိ႕ကုိ သတိထားမိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဘာသာစကားကုိ ေျပာင္းလဲေပးဖို႔၊ အဂၤလိပ္ဝါက်ေတြကုိ FreeSpeech (လြတ္လပ္ေသာ စကား) ဝါက်ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးေနခဲ့ပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းျပန္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔၊ ေရွ႕ကုိ ေနာက္ကုိ စမ္းၾကည့္ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ဘာကုိ နားလည္လာမိသလဲဆုိေတာ့၊ အခု ေျပာေနၾကတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု စနစ္ကေလးဟာ၊ ဘာသာစကားကုိ တင္ျပေရး အခုေျပာေနတဲ့ နည္းလမ္းဟာ၊ တစ္ဖက္မွ ေျပာရရင္၊ လက္ရွိ FreeSpeech အတြက္ေရာ၊ ေနာက္တစ္ဖက္မွ ေျပာရရင္၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာအတြက္ပါ၊ အေတာ့္ကုိ က်စ္လစ္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကုိ ခ်မွတ္ျပဳစု လာေစႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဒီလက္ရွိ တင္ဆက္မႈမွေနၿပီး အဂၤလိပ္ ဘာသာဆီကုိ ဘာသာျပန္ေပးၾကမယ့္ စည္းခ်က္တစ္စံုကုိ ေရးေပးႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဒီအရာကုိ ျပဳစုတီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ FreeSpeech Engine ဆုိၿပီး ကြၽန္ေတာ္အမည္ေပးထားတဲ့ အရာကုိ ျပဳစု တီထြင္လုိက္ပါတယ္၊ FreeSpeech ဘယ္ဝါက်ကုိမဆုိ အ၀င္ေနရာမွာ ထည့္ေပးလုိက္ရင္ လက္ေတြ႕တြင္ သဒၵါနည္းလမ္းက် မွန္ကန္တဲ့ အဂၤလိပ္ စာသားကုိ ရႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့္ ဒီအပုိင္းႏွစ္ပုိင္းကုိ အတူတူ ခ်ိတ္သံုးရင္၊ ကိုယ္စားျပဳျခင္း ႏွင့္ အင္ဂ်င္ကုိ ေပါင္းလုိက္ျပီး၊ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ ကေလးေတြအတြက္ နည္းပညာ တစ္ခုကုိ၊ ပရုိဂရမ္ တစ္ခုကုိ တီထြင္ႏုိင္ခဲ့ရာ၊ သူတုိ႔အတြက္ စကားလံုးမ်ားကုိသာမက၊ သဒၵါကုိပါ ေပးလာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ က်ေနာ္ဟာ အဲဒါကုိ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ ကေလးေတြနဲ႔ စမ္းၾကည့္ေတာ့ သူတုိ႔ဟာ အံ့ၾသဖြသိရွိလာၾကတာ မ်ာျပားလွတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ သိရွိလာၾကတာ ေတြ႕ျမင္လာရပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ FreeSpeech ထဲမွာ ဝါက်ေတြကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္လာၾကတယ္၊ အဂၤလိပ္လုိ ဝါက်မ်ားနဲ႔စါပါက ပုိၿပီး ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ဝါက်မ်ား၊ တခ်ိန္တည္းမွာ ပုိၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ဝါက်မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဟာ စဥ္းစားလာရတာ အဲဒီလုိ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတာလဲေပါ႔။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာ ယူဆခ်က္ တစ္ခု ရွိပါတယ္၊ အဲဒီအယူအဆ အေၾကာင္းးကုိ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္တုန္းက ဦးေႏွာက္ဟာ ဘာသာစကားကုိ ဘယ္လုိမ်ား စီမံလုပ္ကုိင္တာလဲ ဆုိတာကုိ နားလည္ဖုိ႔ အားထုတ္ခဲ့ၾကတဲ့ သိပၸံပညာရွင္ တစ္စု ရွိခဲ့ၾကပါတယ္ သူတုိ႔ ေတြ႕တဲ့ဟာက စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ ဘာသာစကားကုိ ကေလး တစ္ေယာက္အေနနဲ႔၊ ႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးဘဝမွာ ေလ့လာတဲ့ အခါမွာ၊ ခင္ဗ်ားဟာ ဘာသာစကားကုိ ဦးေႏွာက္ထဲက သိထားရတဲ့ အပုိင္းတစ္ခုျဖင့္ သင္ယူျခင္း ျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ ဘာသာစကားကုိ လူႀကီးအေနနဲ႔ သင္ယူတဲ့ အခါမွာက်ေတာ့၊ - ဥပမာ ကြၽန္ေတာ္က အခုကုိ ဂ်ပန္ဘာသာကုိ ေလ့လာဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္၊ လံုးဝကုိ မတူတဲ့ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အပုိင္းကုိ သံုးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာကုိ ကြၽန္မသိေပမဲ့၊ ကြၽန္ေတာ္ ခန႔္မွန္းမိတာက၊ လူႀကီး တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ဘာသာစကား တစ္ခုကုိ သင္ယူတဲ့ အခါမွာ၊ ခင္ဗ်ားဟာ ခင္ဗ်ားရဲ့ မိခင္ဘာသာစကားမွ တဆင့္ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္တတ္ထားတဲ့ ပထမဦးဆံုး ဘာသာစကားမွ တဆင့္သာ သင္ယူတာမုိ႔လုိ႔ပါ။ ဒီေတာ့ FreeSpeech က်ေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေနတာက၊ ခင္ဗ်ားဟာ ဝါက် တစ္ခုကုိ ေရးဖြဲတဲ့ အခါမွာ၊ တနည္း ဘာသာစကားကုိ ဖန္တီးတဲ့ အခါမွာ၊ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ ကေလး တစ္ေယာက္ဟာ FreeSpeech နဲ႔ ဘာသာစကားကုိ ဖန္တီးယူရာတြင္ သူတုိ႔ဟာ ေထာက္ကူေပးတဲ့ ဘာသာစကားကုိ မသံုးၾကျခင္းပါပဲ၊ သူတုိ႔ဟာ ေပါင္းကူးေပးတဲ့ ဘာသာစကားကုိ အသံုးမျပဳၾကပါ။ သူတုိ႔ဟာ ဝါက်မ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ တည္ေဆာက္ၾကပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ရလာတဲ့ စိတ္ကူးးရွိပါတယ္။ FreeSpeech ကုိ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ ကေလးမ်ား အတြက္မဟုတ္ဘဲ ဘယ္လုုိမွ မသန္စြမ္းမႈ ျပႆနာ မရွိၾကတဲ့ သူေတြအတြက္ ဘာသာစကား သင္ယူေရးအတြက္ေကာ သံုးမရႏုိင္ဘူးလားေပါ႔။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဟာ စမ္းသပ္မႈ တသီႀကီးကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ပေဟဠိ တခုကုိ တည္ေဆာက္လုိက္ပါတယ္၊ ဒီလုိ ေမးခြန္းမ်ား နဲ႔ အေျဖေတြကုိ ကုဒ္အျဖစ္ ပံုသ႑န္မ်ားရဲ႕ ပံုစံမ်ားအေနနဲ႔၊ အေရာင္မ်ားအျဖစ္နဲ႔ ထည့္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္ အဲဒါေတြကုိ အတူတကြ ထည့္သြင္းေပးထားျပီး အဲဒါ ဘယ္လုိမ်ား အလုပ္လုပ္ေနတာလဲ ဆုိတာကုိ နားလည္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကတဲ့ သူေတြ ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိ ရလဒ္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ကြၽန္ေတာ္ဟာ ပရုိဂရမ္ တစ္ခုကုိ ထုတ္လုပ္လုိက္ရာ၊ ကေလးေတြဟာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ကစားႏုိင္ၾကကာ၊ သူတုိ႔ကုိ အားေပးကူညီမယ့္ အခ်က္ကုိ၊ မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ရတာကုိ အသံျဖင့္ အားျဖည့္ေပးခ်က္ကုိ ထည့္ေပးထားလုိ႔ သူတုုိ႔ဟာ ဘာသာစကားကုိ သင္ယူလာၾကပါတယ္။ အဲဒီ အရာဟာ သိပ္ကုိ အလားအလာ ေကာင္းလွျပီး၊ အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္၊ အဲဒါနဲ႔ အိႏၵိယအစုိးရဟာ မၾကာခင္တုန္းကပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီက နည္းပညာကုိ လုိင္စင္ ထုတ္ေပးလုိက္ကာ၊ ကေလး အမ်ဳိးမ်ဳိး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တုိ႔အၾကားမွာ စမ္းသပ္ဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္ သူတုိ႔ကုိ အဂၤလိပ္ ဘာသာကုိ သင္ၾကားရာတြင္ စမ္းၾကဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ စိတ္ကူးခ်င္တာက၊ ေမွ်ာ္လင့္မိတာ လက္ေတြ႕ ျမင္ေတြ႕ခ်င္တာက၊ ဒီလုိနည္းျဖင့္ သူတုိ႔က အဂၤလိပ္စကားကုိ သင္ယူၾကမယ္ဆုိရင္၊ သူတုိ႔ရဲ့ မိခင္ဘာသာစကားကုိ ကြၽမ္းက်င္သလုိပဲ ကြၽမ္းက်င္စြာ တတ္လာၾကမယ္ဆုိတာပါပဲ။ ေကာင္းပါျပီဗ်ာ၊ အျခား အေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ကုိ ေျပာၾကရေအာင္။ စကားေျပာဆုိမႈ အေၾကာင္းဆုိပါစုိ႔။ ဒါက စကားေျပာဆုိမႈပါပဲ။ ဒီေတာ့ စကားေျပာဆုိမႈဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အၾကားမွာ ဆက္သြယ္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး က်င့္သံုးၾကတဲ့ အဓိက အက်ဆံုး နည္းပါပဲ။ စကားေျပာဆုိမႈထဲမွာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္က၊ စကားေျပာဆုိမႈဆိုတာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုမွ်သာ ရွိပါတယ္။ အတုိင္းအတာ တစ္ခုလုိ႔ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေျပာရတာလဲ။ အသံမုိ႔လုိ႔ အတုိင္းအတာ တစ္ခုတည္း ရွိတာပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ ပါးစပ္ကုိယ္ႏႈိက္ကုိ တည္ေဆာက္ထားပံုကုိက အဲဒီလုိမုိ႔လုိ႔ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ ပါးစပ္မ်ားကုိ အတုိင္းအတာ တစ္ခုသာရွိတဲ့ အသံကုိထုတ္လုပ္ဖုိ႔ တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ ဒါေပမဲ့၊ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းထဲက အေတြးေတြဟာျဖင့္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ၾကေတာ႔ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚမ်ားဟာ ႂကြယ္ဝလွပါတယ္၊ c႐ႈပ္ေထြးၾကပါတယ္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး တုိင္းလုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ထင္မိတာကေတာ့ ဘာသာစကား ဆုိတာဟာ တကယ့္ကုိ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ တီထြင္မႈပါပဲ၊ တစ္ဖက္မွ က်ေတာ့ ဒီလုိ ႂကြယ္ဝလွျပီး အတုိင္းအတာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိႏုိင္တဲ့ အေတြးေတြကုိ ေျပာင္းလဲေပးဖို႔အတြက္ ျဖစ္သလုိ ေနာက္တစ္ဖက္မွ က်ေတာ့ အဲဒါကုိ ဘာသာစကား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးဖုိ႔ အတြက္ပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဒီေခတ္ထဲမွာ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကုိင္ေနၾကတာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒါေတြ အားလံုးနီးပါးကုိ ဘာသာစကား မ်က္ႏွာစာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး ဥပမာအျဖစ္ Google ကုိ ယူၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ Google ဟာ ေရတြက္ မရႏုိင္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ဘီလီယံခ်ီတုိ႔ကုိ လွန္ေလွာ ရွာေပးပါတယ္။ အဲဒါေတြ အားလံုးက အဂၤလိပ္လုိ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္၊ ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔က Google ကုိ သံုးခ်င္ရင္ Google ရွာေဖြေရး စက္ထဲကုိ အဂၤလိပ္လုိ တုိက္ရုိက္ရပါတယ္ အဲဒါနဲ႔ Google ဟာ အဂၤလိပ္ကုိ အဂၤလိပ္နဲ႔ တုိက္ၾကည့္လ်က္ ရွာပါတယ္။ ေကာင္းၿပီ၊ အဲဒါကုိပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီ အစား FreeSpeech နဲ႔ လုပ္ၾကည့္မယ္ ဆုိရင္ေကာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီလုိ လုပ္ၾကည့္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ရွာေဖြေရးအတြက္ တစ္ခုခုကုိ ရယူဖုိ႔စတဲ့ အရာအတြက္ အသံုးျပဳရမယ့္ အယ္လဂုိရီသမ္ဟာ ပုိျပီးေတာ႔ကုိ လြယ္ရွင္းတာကုိ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ပုိၿပီး ထိေရာက္မႈရွိတာကုိ ေေတြ႕လာဖုိ႔ မ်ားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အဲဒီမွာ ဘာသာစကား ဖြဲ႕စည္းမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကုိ စစ္ၾကည့္ဖုိ႔ မလုိလုုိ႔ ပဲေပါ႔။ အဲဒါအစား အဲဒီမွာ စစ္ေဆးတြက္ခ်က္တာက အေတြးအေခၚမ်ားရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမႈကုိပါ။ အေတြးရဲ႕ အခ်က္အလက္ဖြဲ႕စည္းမႈကုိပါ။ အဲဒါဟာ ကြၽန္ေတာ႔ကုိႏႈိးဆြေပးတဲ့ ယူဆခ်က္ပါ။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒါကုိ နည္းနည္းေလး ပုိၿပီး အေသးစိတ္ ၾကည့္ၾကရေအာင္။ ဒီေတာ့ ဒါက FreeSpeech ဆုိတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္စနစ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တစ္ဖက္မွာ Free Speech ထဲက တင္ဆက္ထားပံု ရွိေနပါတယ္ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ဖက္မွာက်ေတာ့ အဂၤလိပ္လုိ ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ FreeSpeech Engine ရွိေနပါတယ္။ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆန္းစစ္ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ FreeSpeech ဟာကြၽနေတာ္ေျပာခဲ့သလုိ ဘာသာစကားမွ လြတ္လပ္ပါတယ္။ ၄င္းထဲမွာ အဂၤလိပ္စာ သက္သက္ဆုိင္ရာ အထူး ထည့္ေပးထားတာ ဘာတစ္ခုမွ မပါရွိပါ။ ဒီေတာ့ ဒီစက္က အဂၤလိပ္စကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိထားသမွ်ကုိ စက္ထဲမွာ ကုဒ္မ်ားအျဖစ္ ထည့္ေပးတာပါ။ အဲဒီ အေတြးအေခၚ ကုိယ္ႏႈိက္ကုိက စိတ္၀င္စားစရာ အရာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လူသားရဲ႕ ဘာသာစကား တစ္ခုလံုးကုိ ေဆာ့၀ဲ ပရုိဂရမ္ထဲကုိ ထည့္ေပးထားျခင္းပဲေပါ႔။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အင္ဂ်င္ အထဲမွာ ရွိတာကုိ ၀င္ၾကည့္ၾကမယ္ဆုိရင္ သိပ္႐ႈပ္ေထြးလွတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီ ကုဒ္ဟာသိပ္ႀကီး မခဲယဥ္းလွပါ။ ၿပီးေတာ့ ပုိလုိ႔ကုိ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္က အဲဒီ အင္ဂ်င္ထဲက ကုဒ္အမ်ားစုဟာ တကယ္က်ေတာ့ အဂၤလိပ္စာ သက္သက္နဲ႔ ဆက္စပ္ မေနျခင္းပါပဲ။ အဲဒီကေနၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ဟာ အခုလုိ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ ယူဆခ်က္ကုိ ရလာပါတယ္။ လက္ေတြ႕မွာ အခုလုိ အင္ဂ်င္ေတြကုိ မတူၾကတဲ့ ဘာသာစကား အမ််ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ဖန္တုိးလုိ႔ ရႏုိင္တယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ ဟင္ဒီလုိ ျပင္သစ္လုိ ဂ်ာမန္လုိ ဆြာဟီလီလုိ တီထြင္ႏုိင္တယ္။ တဖက္ အဲဒါက ေနာက္ တစ္ခု စိတ္၀င္စားစရာကုိ ေပးျပန္ပါတယ္။ ဥပမာ ကြၽန္ေတာ္ဟာ စာေရးသူ တစ္ေယာက္ဆုိပါစုိ႔ သတင္းစာ တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ မဂၢဇင္း တစ္ခုအတြက္ ေရးေပးသူေပါ႔ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ေရးလုိတာကုိ FreeSpeech ဘာသာစကား တစ္မ်ဳိးတည္းနဲ႔ ေရးႏုိင္ပါတယ္ အဲဒီေနာက္မွာ အဲဒီ အေၾကာင္းအရာကုိ ရယူသံုးစြဲသူက်ေတာ့ အဲဒီ အခ်က္အလက္ေတြကုိမွ ဖတ္ေနသူဟာ သူစိတ္ႀကိဳက္ အင္ဂ်င္ကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ကာ မိမိ မခင္ ဘာသာစကားျဖင့္ အဲဒါကုိဖတ္လုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္ ကုိယ္ရဲ႕ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားနဲ႔ ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ထဲမွာ အဲဒါဟာ အရပ္းကုိ စြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ အယူအဆပါပဲေပါ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံနဲ႔ အထူးကုိ အံ၀င္ဂြင္က် ရွိတဲ့ အယူအဆပဲေပါ႔။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ မတူကြဲျပားၾကတဲ့ ဘာသာစကားေတြ သိပ္ကုိ မ်ားပါတယ္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိခ်င္း တစ္ပုဒ္ ရွိပါတယ္ သီဆုိထားပံုက (သသၤကရုိက္ ဘာသာစကားနဲ႔) အဓိပၸါယ္ကုိ ေျပာရရင္ "တစ္ခ်ိန္လံုး ျပံဳးရႊင္စြာ လွပတဲ့ ဘာသာစကားကုိ ေျပာဆုိေနၾကသူမ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံ ပါပဲ။ ဘာသာစကားဆုိတာ သိပ္ကုိ လွပါတယ္။ လူသားတုိ႔ ဖန္တီးတီထြင္ခဲ့ၾကတာေတြအထဲက အလွဆံုးပဲလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဦးေႏွာက္က ဖန္တီးေပးခဲ့သမွ်ထဲက ခ်စ္စရာ အေကာင္းဆံုး အရာပါ။ အဲဒါဟာ ေျဖေဖ်ာ္ေပးတယ္ ပညာေပးတယ္ ဥာဏ္ကုိ ပြင့္လင္းလာေစတယ္ ဒါေပမဲ့ ဘာသာစကားထဲက ကြၽန္ေတာ္ အႀကိဳက္ဆံုး အရာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အထဲကုိ အခြင့္အာဏာေတြကုိ ထည့္ေပးျခင္းပါပဲ။ အဲဒီအခ်က္နဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ ခ်န္ထားခဲ့ခ်င္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ကူလုပ္ကူၾကတဲ့ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္ေတြပါ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ အေစာဆံုး ကူေဖၚမ်ားပါ ကြၽန္ေတာ္က ဘာသာစကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထီးက်န္ေ၀ဒနာရွင္ေတြ နဲ႔ အျခားအရာေတြကုိ စတင္ ေလ့လာခဲ့စဥ္တုန္းကပါ။ ကေလးမေလးရဲ႕ နာမည္က ပါ၀္နာပါ ၿပီးေတာ့ သူ႔အေမရဲ႕ နာမည္က ကာလ္ပနာပါ။ အဲဒီ ပါ၀္နာဟာ စြန႔္ဦးတီထြင္ရွင္ပါ သူမရဲ႕ သမုိင္းဟာ ကြၽန္ေတာ့္ ထက္ကုိေတာင္ မွတ္သားစရာပါ ပါ၀္နာဟာ အခု အသက္ ၂၃ ႏွစ္ပါ။ သူမဟာ quadriplegic cerebral palsy ဆုိတဲ့ ေရာ၈ါ ရွိေနသူပါ သူမ ေမြးလာကတည္းက မလႈပ္ႏုိင္ မေျပာႏုိင္ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ သူ အခုထက္ထိ လုပ္ၿပီးႏုိင္ခဲ့သမွ် အားလံုးဟာ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့ျခင္း ေကာလိပ္တက္ျခင္း ကုမၸဏီ တစ္ခု စတင္လုပ္ကုိင္ျခင္း ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ အတူ လက္တြဲလ်က္ Avaz ကုိ ျပဳစုထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း သူမ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အရာအားလံုးတုိ႔ကုိ သူ႔မ်က္စိမ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္သာ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တာပါ။ ဒဲနီယယ္ ၀က္ဘ္စတား ေျပာၾကားခဲ့တာ ရွိပါတယ္ "ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာ ရွိခဲ့သမွ် ပုိင္ဆုိင္မႈေတြ အားလံုးကုိ ယူလုိက္ခဲ့ကာ ႁခြင္းခ်က္ အျဖစ္ တစ္ခုကုိ ေရြးလုိ႔ ရခဲ့ေသာ္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိေရး အခြင့္အာဏာကုိသာ ကြၽန္ေတာ္ေရြးမွာပါ အဲဒါရဲ႕ အကူအညီျဖင့္ က်န္တာ အားလံုးကုိ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္ရယူႏုိင္မွာပါ။" တဲ့ ဒီေတာ့ ဒီလုိ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းၾကတဲ့ FreeSpeech ပရုိဂရမ္ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အႏွစ္ၿခိဳက္ဆံုးဟာျဖင့္ ဒီလုိလူေတြအတြက္ မသန္မစြမ္း ကေလးေတြကို ဆက္သြယ္ စကားေျပာလာႏုိင္စြမ္း ရွိလာဖုိ႔အတြက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိေရး အခြင့္အာဏာကုိ တပ္ဆင္ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔အေနႏွင့္ က်န္တာေတြ အားလံုးကုိ ရယူႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေပးဖုိ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေနျခင္းပါပဲ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ (လက္ခုပ္တီးသံမ်ား) ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ (လက္ခုပ္တီးသံမ်ား) ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ (လက္ခုပ္တီးသံမ်ား ) ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ (လက္ခုပ္တီးသံမ်ား )